Omgeving Terneuzen: De Blide en Huugersluus

Rond 1100 stroomde een zijtak van de Schelde het latere Oost Zeeuws-Vlaanderen binnen, die de Blide ( of de Blije ) genaamd werd. De Blide was een van oorsprong veenriviertje, dat richting Axel liep, dat uitgroeide tot een belangrijke vaarroute naar Gent. Hierdoor kwamen de moer- en zouttransporten richting Gent op gang, die van een groot economisch belang waren als bron van inkomsten voor de graven van Vlaanderen. We vinden nog herinneringen aan de moeroverslag terug in de namen van de nederzettingen langs de route naar Gent zoals Moerbeke, Overslag, Moerkerke en Zel-( ofwel Sel = zout) zate.   

Ter hoogte van waar nu zich het huidige Driewegen te Terneuzen bevindt, werd de Blide een breder vaarwater en werd er ter plaatse een gehucht gevormd, Huugersluus. De naamgeving van Huugersluus is gegeven door Ridder Hugo van Steenland (, de Heer van Seveneecke, Saffelaere, Hansbeke en Wachtebeke, ) die ter plaatse een grote sluis liet bouwen waar de schippers van de doortrekkende turfschepen konden aanmeren.

Te Huugersluus werd vervolgens een kapel voor deze schippers gebouwd, waar zij hun godsplichten konden vervullen. Deze kapel werd opgedragen aan de heilige Macharius, een verkondigd heilige die in 1011 als pelgrim naar Gent gekomen was, na eerst bisschop geweest te zijn in Antiochiƫ. Hij stierf uiteindelijk in de Sint-Baafs Abdij aan de pest en werd vervolgens vereerd als patroon tegen diverse besmettelijke ziekten.

De zaken ter plaatse gingen goed en eind dertiende eeuw blijkt Huugersluus, volgens de stadsrekening van de Gentse baljuw, zelfs tot onderdeel van de steden-balans gerekend te worden. Enige tijd later, wegens de Gentse Opstand van 1385 als een van de vergeldingsmaatregelen, werd Huugersluus door de Franse Koning platgebrand. Echter door een daaropvolgende periode van betrekkelijke rust, werd Huugersluus wederom hersteld en verwierf uiteindelijk in 1484 het tolrecht.

Mede door dit tolrecht verwierf Huugersluus een belangrijke lokale marktpositie door de handel en diversiteit in een groot aantal agrarische producten. Echter het bleef voornamelijk profiteren van de turftransporten van en naar Gent. Tussen Huugersluus en het latere Neusen zouden zich geruime tijd aanlegplaatsen bevinden voor het turftransport, totdat uiteindelijk de havenfaciliteiten in Neusen sterk verbeterd zouden worden.