Binnenkort te verwachten : De Vermaerde Petrus Hondius, Predikant op de Terneuzense Moufe-Schans

De laatste puntjes nog op de i zetten, en dan verschijnt binnenkort mijn boek met bovenstaande titel. Een stukje uit het voorwoord:

Terneuzenaars zijn gewend dat veel historie uit de gemeente verdwenen is. De oude vesting met wallen en toegangspoorten is met de grond gelijk gemaakt om de stedelijke uitbreiding tijdens de groei in de jaren zestig en zeventig te bevorderen. Deze stedelijke verandering is echter zo intens geweest, dat het voor personen van middelbare leeftijd, niet meer te bevatten is hoe Terneuzen er voor de jaren zestig uitgezien moet hebben.

In de jaren 80 stond het Petrus Hondius bekend als de Middelbare School in de Zuidlandstraat en werd in de volksmond afgekort tot de ‘PeeHa’ . Als we de persoon Petrus Hondius nader beschouwen, blijkt dat zijn naam verbonden is met de historische figuur op de oude Neusense boerderij de ‘Moufe-Schans’ waar hij in de periode van 1604-1621, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, moet  hebben gewoond.

Het doel van dit boek is om vanuit heemkundig perspectief meer inzicht te krijgen in de historische persoon Petrus Hondius. Wat deed hij op de Moufe-Schans, wat waren zijn drijfveren, overtuigingen en latere frustraties tijdens zijn leven ? We zullen zien dat hiervoor de voorgeschiedenis tijdens de Tachtigjarige oorlog zeer bepalend was tezamen met het zich verplaatsen van de vele protestanten die op de vlucht waren voor de Spaanse bezetter. Onze zoektocht poogt naast het leven van Petrus Hondius tevens een indruk te geven van de oorsprong en ontwikkeling van de Moufe-Schans, eerst als Schans en later als de Buitenhof waar Petrus Hondius woonde.

We kunnen bijna niet meer wachten om dit te kunnen presenteren,

groeten,

Martin Stolk